Risicojeugd voldoende perspectief bieden door de juiste begeleiding
Bekijk onze projecten »
Risicojeugd voldoende perspectief bieden door de juiste begeleiding
Bekijk onze projecten »

De Academische werkplaats Risicojeugd zet jongeren en hun gezinnen in eigen kracht.

Praktijkgestuurd en evidence based

Bij de ideevorming en uitvoering van de projecten zijn het versterken van de eigen kracht van zowel jongeren als hun ouders, residentiele opname voorkomen door gerichte zorg voor risicogezinnen in de wijk en integrale zorg belangrijke speerpunten van de AWRJ. Op deze wijze worden de transformatiedoelen jeugdhulp, zoals opgesteld door het ministerie van VWS, geïntegreerd in alle aspecten.

Initiatiefnemers

Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdzorg

We willen best passende zorg en onderwijs voor alle gezinnen en jongeren die dat nodig hebben. Dat bieden we zoveel mogelijk thuis en op school, maar soms lukt ons dat (nog) niet. In dat geval kan een kleinschalige vorm van residentiële zorg een middel zijn om best passende zorg te bieden. In het Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp werken praktijkinstellingen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen samen om de beweging richting kleinschaligheid zo goed mogelijk vorm te geven.