juli 2022

Afgeronde Projecten

Vrijheidsbeneming op maat

Vrijheidsbeneming van jongeren is een laatste middel. Als vrijheidsbeneming toch noodzakelijk is, moeten begeleiding, behandeling en beveiliging maximaal bijdragen aan

Afgeronde Projecten

De specialist dichterbij?!

Integrale hulp is passende en samenhangende hulp voor het gezin, waarbij professionals met verschillende expertises samenwerken. Het bieden van integrale

Afgeronde Projecten

Veilig voelen veilig zijn

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving, zeker als een kind noodgedwongen onder verantwoordelijkheid

Afgeronde Projecten

Inschatten vermoedelijke verblijfsduur

Jaarlijks komen er ongeveer 500 jongeren in Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind binnen. Omdat bij binnenkomst meestal niet duidelijk is of