Terugblik Conferentie Kleinschaligheid


Op donderdag 15 juni vond de ‘Conferentie Kleinschaligheid: werk in uitvoering’ plaats. Het doel van kleinschalig werken: liefdevolle zorg voor elke jongere, zo thuis mogelijk met zorg en onderwijs op maat.

De dag werd afgetrapt met een aangrijpende spoken word van Jason Bhugwandass en Mohini Awadhpersad. Teun Toebes deelde zijn inspirerende boodschap waarmee hij de parallellen tussen de gesloten ouderenzorg en de residentiele jeugdhulp schetste. Vervolgens werd door Eva Mulder, Loraine Visscher en Annemiek Harder verteld wat we al weten vanuit onderzoek naar kleinschaligheid en welke uitdagingen en vragen er nog liggen.

Onder leiding van de dagvoorzitters Arne Popma en Carlijn Hoogeveen volgde een discussie met een panel bestaande uit Maarten van Ooijen (VWS), Bas Timman (namens de jeugdzorginstellingen), Ingrid Hoogstrate (VNG), Inge Vossenaar (OC&W), Mohini Awadhpersad (ExpEx) en Annemiek Harder (Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp). We zagen en hoorden pijn bij jongeren én professionals. Duidelijk kwam naar voren dat om samen te kunnen werken aan betere jeugdhulp, het nodig is om de pijn uit het verleden te erkennen. De kunst is om met elkaar in verbinding te blijven en samen te werken aan jeugdhulp die elke dag een beetje beter wordt.

Na de lunch werden kennis, ideeën en ervaringen uitgewisseld tijdens verschillende werksessies. Ervaringsdeskundige reporters van ExpEx reflecteerden op de dag en verwoordden zowel twijfels als hoop. De conferentie werd afgesloten met een ontroerend optreden door Carlijn Hoogeveen met het nummer ‘fluisteren’.

Een paar belangrijke inzichten:
💡 Kleinschalig werken is een middel om een doel te bereiken: liefdevolle zorg voor elk kind in de jeugdhulp.
💡 Werken aan betere jeugdhulp in de toekomst gaat hand in hand met het erkennen van wat er fout ging in het verleden.
💡 Liefdevolle zorg zit soms in kleine dingen: echte (i.p.v. plastic) planten, drinken uit hetzelfde type kopjes. En ook in grote dingen: er echt zijn en aandacht hebben voor de ander, contact van mens tot mens en luisteren, ook als de ander slechts kan fluisteren.
💡 Liefdevolle zorg is nodig voor jongeren, maar is net zo goed nodig voor de medewerkers die liefdevolle zorg bieden.

De komende vijf jaar gaan praktijk, wetenschap, beleid en ervaringsdeskundigen in het Consortium Kleinschaligheid aan de slag met deze en andere inzichten. Meer weten? Neem een kijkje op de webpagina van Consortium Kleinschaligheid