De rol van de gemeente bij een integrale aanpak: Opdrachtgeven, signaleren of faciliteren? 

Samen met de gemeente Amsterdam verkenden we vanuit de Academische Werkplaats Risicojeugd verschillende rollen die de gemeente kan aannemen in het versterken van een (lokale) integrale aanpak. Het is belangrijk om je als gemeente bewust te zijn van de verschillende rollen die je kunt vervullen en hoe die rollen kunnen schuren. Ook vraagt integraal werken om een lange adem en is het maatwerk; er bestaat geen blauwdruk. Om integraal werken goed vorm te geven is het nodig om over langere termijn een werkwijze te volgen, evalueren en door te ontwikkelen.

Lees de rest van het rapport onder ‘bijlagen’.