Het belang van verschillende expertises bij risicojeugd: voorlopige resultaten

Bij risicojeugd is het cruciaal om expertise samen te voegen om deze jongeren zo goed mogelijk te helpen. Hun hulpvragen overstijgen namelijk de expertise van één professional, dienst of organisatie. Tegelijkertijd is het een uitdaging om de juiste expertise tijdig te betrekken en daarin goed met elkaar samen te werken. Samen met meer dan 30 professionals en vertegenwoordiging vanuit ouder- en jongerenperspectief stonden we afgelopen februari tijdens een leerbijeenkomst van de Academische Werkplaats Risicojeugd stil bij: wanneer én waarom wil ik expertise erbij halen?

Tijdens de leerbijeenkomst bespraken we de voorlopige resultaten van het onderzoek van Laura Veerman. Zo zien we dat het integreren van expertise bij risicojeugd op drie niveaus van meerwaarde kan zijn: 1) gezin, 2) professional, 3) organisatie. Door bijvoorbeeld expertise te integreren op het niveau van het gezin, door bijvoorbeeld ouderbegeleiding, sluit de expertise aan bij de behoefte en problematiek van het gezin. Deze drie niveaus helpen dan ook om inzichtelijk te maken: welke expertise heb ik nodig en op welke manier kan ik deze het beste invliegen?

Meer weten over de drie niveaus, de meerwaarde van elk niveau en de voorlopige resultaten? De factsheet vind je hiernaast!