Noodoproep Justitiële Jeugdinrichtingen

De gezamenlijke inspecties Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben vandaag Franc Weerwind opgeroepen om geen ‘nieuwe’ jongeren meer in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) te plaatsen zolang niet kan worden voldaan aan de wettelijke vereisten waarop deze jongeren recht hebben. Plaatsing kan volgens hen pas als er minimaal een volwaardig dagprogramma is, er in elk geval twee gekwalificeerde groepsleiders op een groep staan én er geen interne wachtlijst is. Dat is in het belang van de jongeren en de veiligheid van personeel dat onder grote druk werkt. De JJI’s en de verantwoordelijke Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben een onuitvoerbare opdracht, hoe hard hun medewerkers zich ook inspannen, aldus de gezamenlijke inspecties.

Ook wij als Academische Werkplaats Risicojeugd maken ons zorgen en sturen daarom een noodoproep aan Minister Weerwind en Tweede Kamerleden. Een initiatief van Fleur Souverein en Eva Mulder, met steun van velen. We vragen om meer en beter investeren in de Justitiële Jeugdinrichtingen. Om jongeren een passende kans te bieden om uit de criminaliteit te raken, is nodig:

  • Dat we investeren in personeel. Om medewerkers te boeien en binden, zijn intervisie, coaching en training nodig.
  • Dat we zorgen voor goede randvoorwaarden. Denk aan maximaal zes jongeren in een leefgroep, in plaats van acht of tien.
  • Dat investeringen duurzaam zijn. Innovatie en implementatie kosten tijd, vragen om extra inzet en gedegen onderzoek en evaluatie.
  • Dat we wetenschap en praktijk verbinden. De JJI’s hebben hier al ruim ervaring mee en kunnen hierop voortbouwen.
  • Dat we zorgen voor een integrale aanpak. Aanpak van jeugdcriminaliteit vraagt om inzet van het bredere zorg- en justitiesysteem en van onze maatschappij als geheel.

Lees onze brief in de bijlage.