Annemiek Harder

Bijzonder hoogleraar Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs, Erasmus Universiteit Rotterdam

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Ik houd me bezig met onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van interventies voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen. Mijn focus ligt op werkzame factoren in interventies zoals hulp na uithuisplaatsing waaronder residentiële jeugdhulp, kleinschalig verblijf en motiverende gespreksvoering.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Ik vind het van groot belang dat alle jongeren en personen in hun sociale netwerk goede hulp krijgen als dat nodig is. Binnen de AWRJ is het mogelijk om te werken aan dat doel, samen met jongeren zelf, hulpverleners en bestuurders vanuit de praktijk, beleidsmakers en andere onderzoekers.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

Om ervoor te zorgen dat we alle kennis die we binnen de AWRJ opdoen ook landelijk delen met anderen en steeds samen blijven leren hoe we hulp aan jongeren nog beter kunnen vormgeven. Het goed aansluiten bij de praktijk met onderzoek en het daadwerkelijk toepassen van nieuwe kennis en inzichten in de praktijk is daarbij een grote uitdaging.