Anouk Martijn

Senior gedragswetenschapper inhoud en innovatie Samen Veilig Midden-Nederland

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Namens een van de gecertificeerde instellingen (GI) neem ik deel aan de stuurgroep academische werkplaats risicojeugd. Hier denk ik mee en probeer de ontwikkelingen die worden besproken zo goed mogelijk te vertalen en mee te nemen naar wat dit betekent voor het werk binnen een GI. En andersom natuurlijk.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ? 

Ik wil een verschil maken voor kwetsbare gezinnen waarbinnen sprake is van onveiligheid, zodat kinderen zich binnen hun eigen gezin weer veilig verder kunnen ontwikkelen. Juist voor jongeren die al veel onveiligheid hebben gekend, is het belangrijk om een samenhangend aanbod te ontwikkelen waarbinnen zij zich gehoord en gezien voelen en een beroep wordt gedaan op hun kwaliteiten. Dit alles met als doel dat deze jongeren zich tot zelfstandige volwassene kunnen ontwikkelen met een geaccepteerde, bevredigende plek in de maatschappij. Hopelijk kunnen we zo uiteindelijk het residentieel plaatsen verminderen, verkorten en liefst ook voorkomen.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ? 

Als grootste uitdaging voor AWRJ, en voor andere initiatieven om de jeugdzorg te verbeteren, zie ik het losworstelen  uit bestaande structuren, denkpatronen en financiële prikkels. En het zodanig beïnvloeden en meenemen van anderen, dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen in ons zorglandschap. Ik ben er van overtuigd dat we over de grenzen van de jeugdzorg, volwassenzorg, het sociaal domein en de GGZ heen moeten samenwerken om een daadwerkelijk een verschil te maken voor kwetsbare gezinnen.