Astrid Scholten

Directeur faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden​

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Ik ben slechts zijdelings betrokken bij AWRJ. Jan Dirk de Jong, lector aanpak van jeugdcriminaliteit, onderhoudt het contact met AWRJ. Er zijn korte lijntjes met andere deelnemende partijen omdat we ook op het gebied van onderwijs met hen samenwerken. Zo is er een nauwe verbinding met Curium-LUMC door de aanstelling van kinder- en jeugdpsychiater Anne Krabbedam als lector Sociaal Werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie, en met i-Hub door de aanstelling van Chris Kuiper als lector transformaties in de Zorg voor Jeugd.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Elk kind verdient het om te dromen en aan hun eigen toekomst te kunnen werken. Ook als er in je omgeving risico’s zijn die erg bepalend voor jouw toekomst kunnen zijn. Het is dan ook belangrijk dat we de kennis bundelen om elk kind een zo normaal mogelijk leven te bieden.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

Om mij heen zie ik ontzettend veel mooie initiatieven, onderzoeken en netwerken. De grootste uitdaging is volgens mij het blijven verbinden van al deze dingen en de samenhang in tact houden. Misschien moeten we toch ook op zoek naar een andere naam, want geen enkel kind wil toch tot de categorie ‘risicojeugd’ behoren?