Chris Kuiper

Directeur Innovatie en Kwaliteit iHUB; bijzonder hoogleraar Intergenerationele Overdracht, Universiteit van Amsterdam; lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd Hogeschool Leiden

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Als lector is mijn aandachtsgebied transformatie in de jeugdzorg. Op dit moment begeleid projecten over kinderrechten in de jeugdhulp en een onderzoek naar jongerenparticipatie bij moreel beraad in de jeugdzorg. Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk voor de wetenschappelijke inbreng in het Bovenregionale Expertise centrum van Zuid Holland. Ik ben de vertegenwoordiger in de AWRJ namens iHUB, waar ik werk als directeur innovatie en kwaliteit.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

De academische werkplaats brengt als geen ander wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis bij elkaar voor die jongeren die het niet getroffen hebben in onze maatschappij met aandacht voor zowel het jeugdzorg en onderwijs systeem, organisatie, professionele gezins en individuele karakteristieken . Alleen door integraal te kijken en te werken komen we verder in de zorg en het onderwijs voor deze jongeren.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

Duurzaam continuïteit van kwaliteit blijven bieden bij een groter beroep op de werkplaats.