Corinne Peeters
Pedagogisch directeur Rijks Justitiële Jeugdinrichting en Klinisch Psycholoog

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Ik neem als vertegenwoordiger van de Rijks Justiele Jeugdinrichting deel aan AWRJ, maar probeer dat vooral zo goed mogelijk te doen voor alle jongeren in justitiele jeugdinrichtingen. Binnen de AWRJ verbinden we wetenschap, kennis en praktijk aan elkaar om de kwaliteit van de zorg voor risicojeugd te optimaliseren. Mijn aandachtsgebied is dan natuurlijk vooral de forensische jeugd.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Wetenschap, kennis en praktijk waren altijd gescheiden systemen. Door intensief samen te werken kunnen we synergie bereiken. Synergie waardoor de jongeren waar we allemaal warm voor lopen beter geholpen kunnen worden.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

Het gaat in alles wat we doen vaak om de lange adem. We moeten ons doel scherp voor ogen houden en dat is een kwalitatief sterke (forensische) jeugdzorg en op de juiste momenten aan de juiste deuren rammelen om de belangen van ‘onze’ jeugd te behartigen.