Eva Mulder (dr.)
Directeur AWRJ

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Ik ben programmaleider. Dat houd in dat ik de dagelijkse leiding over de AWRJ heb en zorg dat alles loopt. Bij sommige projecten ben ik heel nauw betrokken, bij andere sta ik wat meer op afstand.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Bij jongeren en gezinnen die onder de doelgroep risicojeugd vallen is veel aan de hand op allerlei gebieden in hun leven (school/werk, thuis, vrienden, psychische/gedragsproblemen, crimineel gedrag, etc). Ik wil me graag inzetten voor betere zorg en begeleiding voor deze doelgroep, zodat meer jongeren betere kansen krijgen in de toekomst en minder jongeren een (gesloten) instelling komen. Om die verbetering te realiseren geloof ik dat we enerzijds met wetenschappelijk onderzoek kennis moeten ontwikkelen die is toegesneden op de vragen die in de praktijk leven. Anderzijds moeten we als wetenschappers, praktijkinstellingen, beleidsmakers, onderwijs en ervaringsdeskundigen samenwerken om kennis te bundelen en deze ook echt toe te passen.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

De AWRJ is steeds groter geworden en dat maakt ook dat we steeds meer doen met steeds meer samenwerkingspartners. De grootste uitdaging vind ik om tegelijkertijd echt impact te hebben én bereikbaar en wendbaar te blijven voor de vragen die er leven.