Fleur Souverein
Senior onderzoeker AWRJ

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Ik houd mij vooral bezig met onderzoeken binnen het justitiële domein: onder andere naar kleinschalige voorzieningen, relationele beveiliging en ontwikkelingstrajecten binnen de Justitiële Jeugdinrichtingen. Momenteel ben ik mijn promotie onderzoek aan het afronden bij het Amsterdam UMC (afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie). Vanuit de AWRJ heb ik met andere onderzoekers een internationaal netwerk opgericht voor kennisuitwisseling tussen onderzoekers, praktijkprofessionals en jongeren over de aantallen en aanpak omtrent vrijheidsbenemende/beperkende maatregelen voor kinderen en jongeren wereldwijd. Naast mijn werk bij de AWRJ werk ik met veel plezier als senior onderzoeker en ontwikkelaar bij Restorative Justice Nederland (RJN).

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Ik ben begonnen als junior onderzoeker en vind het erg tof dat ik mij heb ontwikkeld tot een senior positie van waaruit ik verschillende projecten coördineer en nieuwe projecten opzet zowel in Nederland als daar buiten. Ik vind het tof dat ik niet alleen bezig ben met ‘de wetenschap’, maar altijd direct een vertaalslag maak van de onderzoeksresultaten naar praktijk en beleid en hierbij het perspectief van de jongeren zelf en hun netwerk meeneem. Volgens mij kun je alleen door samenwerking en het samenbrengen van praktijk-, ervaring-, beleid- en wetenschappelijke kennis écht vooruitgang boeken. Voorlopig blijf ik mij dan ook met veel plezier inzetten voor de AWRJ.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

De grootste uitdaging hierbij zie ik in het betrekken van de maatschappij als geheel. We kunnen de meest ideale interventies ontwerpen of voorzieningen bouwen, maar zolang we niet ook de maatschappelijke structuren en systemen die leiden tot onrecht, uitsluiting en kansen ongelijkheid belichten en ontmantelen blijft het ‘dweilen met de kraan open’. Samen met maatschappelijke partners en in samenwerking tussen de AWRJ en RJN ga ik deze uitdaging de komende tijd graag aan.