Helena Oldenhof (dr.)
Senior onderzoeker AWRJ

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Ik houd met bezig met de pilots ‘inschatten vermoedelijk verblijfsduur’, ‘systeemgericht werken binnen de JJI’ en ‘door-ontwikkelen van de IFA-aanpak voor de jonge verharde groep’. Deze projecten gaan over forensische zorg voor jongeren, zowel residentieel (binnen een JJI bijvoorbeeld) als ambulant. Ik begeleid junior onderzoekers bij het uitvoeren van het onderzoek en voer zelf ook onderzoek uit binnen de AWRJ.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Doordat de AWRJ samenwerkt met partijen die forensische zorg bieden aan jongeren, zijn onze onderzoeken klinisch relevant en kennen we de uitdagingen die de klinische praktijk ondervindt. Op deze manier is het onderzoek van de AWRJ altijd actueel en toepasbaar. Omdat de AWRJ een landelijke werkplaats is, kan het met haar hare grote netwerk veel kennis vergaren en verspreiden. Op die manier kan de AWRJ een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en innovatie van de forensische zorg voor jongeren. En daar wil ik mij graag voor inzetten.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

De klinische praktijk is constant in beweging en is afhankelijk van politiek beleid. Dat maakt het werken in dit veld dynamisch en interessant, maar het doen van gedegen onderzoek komt daardoor soms onder druk te staan. Het vergt flexibiliteit en tegelijkertijd vasthoudendheid om onderzoek haalbaar én betekenisvol te laten zijn in een dynamische omgeving. Daar zit een grote uitdaging voor mij als onderzoeker.