Jan Dirk de Jong (dr.)
Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit Hogeschool Leiden

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

De integrale aanpak van jeugdcriminaliteit met de focus het belang van wie werkt aanvullend op wat werkt (bijv. verbondenheid in de werkrelatie op basis van gevoelens van inclusie. Tevens houd ik me bezig met de betekenis van positief perspectief, in termen van werken aan een aansprekende sociale omgeving waarin jongeren zich belangrijk voelen voor een ander met pro-sociaal gedrag. Daarnaast focus ik me op het belang van de grondhouding van professionals in het werkveld. Daarbij hebben we een gespiegelde insteek: het belang van houding in het maken van contact met zowel de jongeren en hun gezinnen (cliënten) als met collega’s en partners in het werkveld (professionals).

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Dit samenwerkingsverband van praktijkinstellingen, universiteiten, hogescholen en ervaringsdeskundigen biedt mooie kansen om prangende vragen uit praktijk en beleid om te zetten naar onderzoeksvragen. De uitkomsten daarvan landen vervolgens als kennis en methoden weer in het werkveld en in het beroepsonderwijs. Het onderzoek ‘Gewoon normaal’ binnen het project Bejegening Risicojongeren is daarvan een uitstekend voorbeeld.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

De hoeveelheid vragen die spelen in het werkveld en de grote hoeveelheid partners die mogelijk betrokken kan raken. Het blijft altijd zaak om daarin verstandige keuzes te maken en focus aan te brengen.