Kitty Jurrius (dr.)
Lector klantperspectief in ondersteuning en zorg Windesheim

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Ik houd me bezig met aansturing, coördinatie en regionale en landelijke belangenbehartiging. Dit doe ik vanuit het perspectief van onderzoek en kennis en de verbinding van onderzoek en kennis met de opleidingen. Ik zit in de stuurgroep AWRJ, ben coördinator van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland en geef leiding aan het lectoraat waarin de regionale kenniswerkplaats jeugd Flevoland is ondergebracht. Binnen ons lectoraat werken vervolgens verschillende onderzoekers aan onderzoek naar de uitstroom van jongeren uit de residentiële zorg.. Het lectoraat is ook nauw betrokken bij Expex Flevoland en de coördinatie van Flevo Academie Jeugd.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ? 

Geregeld denk ik terug aan een jongere die zat een Justitiële Jeugdinrichting en mij zei: ‘Mevrouw, u heeft het over participatie, maar die maatschappij zit helemaal niet op mij te wachten, die wil jongens als ik helemaal niet’. Op alle levensgebieden (wonen, werk, school, sociaal, geld, weerbaarheid, het ‘gewone’ leven) valt er nog zoveel te verbeteren om jongeren te ondersteunen. Ik wil helpen deze jongeren weer de kracht en het vertrouwen te geven om in de maatschappij terug te keren.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ? 

Systemen (denk aan overheid, regels, ondersteuning) zo inrichten dat die de doelgroep helpen en niet verder in de problemen brengen. Specialistische kennis over een relatief kleine doelgroep op landelijk niveau bij elkaar brengen (dat doen we overigens al heel veel binnen de AWRJ), dat blijft een uitdaging waar we aan moeten blijven werken.