Laura Nooteboom
Senior onderzoeker LUMC Curium

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Onder andere begeleid ik een promovendus op een project gericht op integraal werken met risicojeugd. Daarnaast houd ik mij bezig met de bovenregionale Expertisenetwerken Flevoland-Utrecht/Zuid Holland. Tot slot ben ik een schakel tussen LUMC Curium en de AWRJ en denk ik na over nieuwe projecten en de koers van de werkplaats.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

De AWRJ is een belangrijke plek waarin verschillende soorten kennis samenkomen: wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis. Door de verbinding met elkaar aan te gaan en echt samen te leren en ontwikkelen, maken we impact in de praktijk. Dit is cruciaal om de zorg voor (risico)jongeren en gezinnen te verbeteren. Ik draag graag mijn steentje bij, vanuit wetenschappelijk perspectief, maar ook door actief verbinding te zoeken met de partners in de AWRJ.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

De AWRJ is volop in ontwikkeling en wordt goed gevonden door partners in de praktijk. Dit biedt enorm veel kansen, maar een uitdaging is ook om al deze partners te (blijven) verbinden en focus te houden op hetgeen wij voor staan: met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor jongeren en gezinnen in kwetsbare omstandigheden, in samenwerking met beleid, praktijk, gezinnen en onderwijs.