Lieke van Domburgh (dr.)
Bestuurder iHUB; senior onderzoeker AmsterdamUMC

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Ik zit in het dagelijks bestuur en wat betreft onderzoeken specifiek houd ik me bezig met kleinschaligheid, gezinsgericht werken, In contact blijven. Ook ben ik bezig met de nieuwe subsidie rondom ontwikkeling van criminele carrières en de preventie daarvan.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Ik denk dat hoog risicojeugd in Nederland (gelukkig) een kleine groep jongeren en gezinnen betreft die te kampen heeft met een veelheid aan uitdagingen en stressoren in henzelf, hun directe omgeving en hun bredere sociale omgeving. Daar goede interventies op plegen vraagt kennis en kunde en leren van een veelheid aan mensen rondom een relatief kleine doelgroep. Dat kun je in mijn beleving alleen samen over Nederland heen doen op het niveau van gemeenten, organisaties, professionals en jongeren en ouders. Het vraagt ook om een nauwe verbinding tussen wetenschap en praktijk omdat nu juist deze gezinnen en jongeren vaak buiten reguliere protocollen en onderzoeken vallen. Ik zie mezelf als wetenschapper en bestuurder als een van de bruggenbouwers om deze samenwerking mogelijk te maken.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

Hoe benutten we de kracht van het netwerk dat we zijn en maken we daarmee impact op de levens van risico jongeren en hun omgeving? Samenwerken klinkt natuurlijk als iets waar je het niet mee oneens kunt zijn, maar is helemaal niet zo gemakkelijk. Daarbij is de druk op professionals op dit moment ongekend hoog, zijn we als mensen helemaal niet zo goed in veranderen en houden we dingen graag overzichtelijk, best lastig dan om een netwerk goed te laten werken…