Nellieke de Koning
Kinder- en Jeugdpsychiater en bestuurder Levvel

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Verbinding van onderzoek en innovaties met de dagelijkse realiteit van de professionals en de jongeren/ gezinnen in de jeugdhulp. Het stoppen met de grootschalige geslotenheid, uitbreiden van kleinschalige voorzieningen voor risicojongeren en toewerken naar minder dwang zijn belangrijke bewegingen waarbij we goed ingebed moeten zijn in de kennis en ontwikkelingen van de AWRJ.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ? 

Levvel is een academische organisatie met de voeten in de wijk, de kennis van de AWRJ is relevant voor de praktijk en voor belangrijke keuzes die de politiek moet gaan maken. In de landelijke ontwikkelingen is het uitdragen wat werkt in de zorg voor risicojongeren, en ook wat niet werkt, belangrijk om richting te geven wat we verder willen ontwikkelen èn waar we mee moeten stoppen. Een landelijke academische werkplaats heeft daarbij een centrale plek en verdient stabiliteit om meerjarig landelijk onderzoek uit te voeren. Op deze manier kunnen we daadwerkelijk verder komen in preventie en zorg voor risicojongeren en bieden wij een mooie basis om medewerkers voor deze zorg te behouden.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ? 

In een tijd waarin decentralisatie de richting is waarin veelal gedacht wordt, zou je juist moeten investeren in de landelijk werkende Academische Werkplaats Risicojeugd, dat is echter niet vanzelfsprekend en vraagt veel inzet van de AWRJ om het verhaal goed uit te dragen.