Nino Hensen
Ervaringsdeskundige Jeugdmedewerker

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Mijn rol binnen de AWRJ is een van het maken van de vertaalslag tussen de academische wereld en de leefwereld van de jeugd op straat. Ik draag bij aan deskundigheidsbevordering.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Wat ik belangrijk vind is dat de beleving van de jeugd zoveel als mogelijk wordt meegenomen in het opstellen van beleidsvoorstellen. Er is een logische en begrijpelijke afstand tussen academici en jeugd op straat. Iemand als ik kan de brug slaan tussen beide. Daarom doe ik mee met de AWRJ

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

De grootste uitdaging van de AWRJ is het idee aan de man brengen bij de “veiligheidstafels” dat repressief beleid averechts werkt . Daarbij moet beseft worden dat een langetermijnvisie en beleid voor periodes van 10/15 jaar noodzakelijk zijn voor het tegengaan van jeugdcriminaliteit.