Over AWRJ

Welkom bij de AWRJ
De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) richt zich op jongeren met ernstige gedragsproblemen en (risico op) justitiecontacten. Deze jongeren zitten in een instelling, komen hier net uit, of lopen het risico om in de (justitiële) jeugdzorg te belanden. Wat hen bindt is dat veel van hen uitvallen uit op alle leefgebieden. Van school, tot vrienden, tot werk.

Het doel van de AWRJ is praktijkgericht onderzoek doen om vervolgens gerichte zorg te bieden aan deze kwetsbare jongeren en hun gezinnen. Zo willen we bijdragen aan een gunstiger toekomstperspectief voor zowel de jongeren als voor de maatschappij.

De AWRJ is een samenwerkingsverband van praktijkinstellingen, universiteiten, hogescholen, ervaringsdeskundigen en gemeenten. Ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis worden er vergaard, gedeeld, geïntegreerd en toegepast.

Praktijkgestuurd en onderbouwd
De AWRJ vertaalt vragen uit praktijk van jongeren en ouders. Ook vertaalt de AWRJ beleid naar onderzoeksvragen. De resultaten hiervan worden in de vorm van kennis en methoden weer naar de praktijk (terug)gebracht.

Door samenwerking stimuleert de AWRJ professionals uit de praktijk met de meest recente, wetenschappelijk bewezen methoden te werken. Ook inspireren we onderzoekers om praktijkgericht te werken.

Partners
De partners zijn praktijkinstellingen (LUMC-Curium, Levvel, Pluryn, JJI Lelystad, IHub, Forensisch Centrum Teylingereind, Rijks Justitiële Jeugdinrichting en Samen Veilig Midden Nederland), universiteiten (Leids Universitair Medisch Centrum, Vrije Universiteit Medisch Centrum en de Erasmus Universiteit), hogescholen (Windesheim Flevoland en Hogeschool Leiden), gemeenten (Almere, Amsterdam, Den Haag, Holland Rijnland, Rotterdam en Utrecht) en ervaringsdeskundigen.

Onze Professionals

Foto door Kirsten van Santen

Eva Mulder

Directeur AWRJ

Sanne Pronk

Programmaleider AWRJ

Fleur Souverein

Senior onderzoeker AWRJ

Laura Nooteboom

Senior onderzoeker LUMC Curium 

Karin Nijhof

Senior onderzoeker AWRJ en Pluryn

Helena Oldenhof

Senior onderzoeker AWRJ

Jantine Roeleveld

Medewerker Kwaliteit & Innovatie AWRJ 

Lieke van Domburgh

Bestuurder iHUB; senior onderzoeker AmsterdamUMC

Chris Kuiper

Directeur Innovatie en Kwaliteit iHUB; bijzonder hoogleraar Intergenerationele Overdracht, Universiteit van Amsterdam; lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd Hogeschool Leiden

Annemiek Harder

Bijzonder hoogleraar Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs, Erasmus Universiteit Rotterdam

Arne Popma

Hoogleraar en afdelingshoofd afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg Amsterdam UMC en verbonden aan Levvel

Jan Dirk de Jong

Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit Hogeschool Leiden

Robert Vermeieren

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, hoofd subafdeling LUMC Curium; hoofdonderzoek Youz, Parnassia Groep

Astrid Scholten

Directeur van de faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden

Anouk Martijn

Senior gedragswetenschapper inhoud en innovatie bij Samen Veilig Midden-Nederland

Kitty Jurrius

Lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg Windesheim

Xavérie Mulder Coppens

Beleidsadviseur jeugd gemeente Den Haag

Nino Hensen

Ervaringsdeskundige Jeugdwerker

Mirjam van den Nieuwenhuijzen

Raad van bestuur Pluryn

Soraya Beumer

Directeur bestuurder van Forensisch Centrum Teylingereind

Nellieke de Koning

Kinder- en Jeugdpsychiater en bestuurder Levvel

Corinne Peeters

Pedagogisch directeur Rijks Justitiële Jeugdinrichting; Klinisch psycholoog

Isabeth Mijnarends

Afdelingshoofd Beleid & Strategie bij het parket Oost Nederland

Gaby Willemse

Beleidsadviseur gemeente Utrecht