Van papier naar praktijk: integraal werken met risicojeugd

Risicojeugd en -gezinnen hebben problemen op meerdere leefgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om schooluitval, middelengebruik, schulden, psychische problemen en (risico op) crimineel gedrag. Deze gezinnen behoeven extra aandacht en crisis komt vaak voor. Deze jongeren en gezinnen hebben tijdige, passende en samenhangende hulp vanuit verschillende aanbieders nodig, ook wel bekend als integrale zorg. In het project ‘Van papier naar praktijk’ staat het ontwikkelen van een integrale aanpak voor de zorg van risicojeugd centraal.

Het project

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in hoe we een integrale aanpak voor risicojeugd verbeteren. Door het volgen van een integraal initiatief voor risicojeugd in de praktijk onderzoeken we hoe een integrale aanpak voor risicojeugd, die op papier bestaat uit werkzame elementen, in de praktijk uitpakt. We proberen zicht te krijgen op hoe een integrale aanpak zo geïmplementeerd en ontwikkeld kan worden dat deze ook in de praktijk goed werkt. We werken middels actieonderzoek, wat inhoud dat er een proces van verandering wordt gestimuleerd door het terugkoppelen van direct toepasbare en praktische kennis. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij bestaande gegevensbronnen en gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden.

Het project richt zich op professionals en beleidsmakers die in de praktijk integraal werken met risicojeugd en ouders en jongeren die te maken hebben met deze professionals. Tevens werken we nauw samen met het expertiseteam van Yeph en de Gemeente Utrecht.

In 2021 is een eerste ronde interviews afgenomen met professionals vanuit verschillende organisaties en regio’s omtrent integraal werken met risicojeugd en het toevoegen van expertise aan de keten. In 2022 herhaalden we deze ronde om door de tijd heen te kunnen zien hoe samenwerking zich in de praktijk ontwikkeld. In 2023 starten we met de afname van focusgroepen met ouders en jongeren om hun perspectief te horen op de verschillende thema’s en met hen te sparren over de gewenste aanbevelingen.  Gedurende de hele periode observeren we overleggen in verschillende samenstellingen rondom dit thema om inzicht te krijgen in hoe integraal gewerkt wordt in de praktijk. De interviews en focusgroepen gebruiken we om te verdiepen op specifieke thema’s en specifieke ervaringen uit te vragen.

Resultaten

Het project  Van papier naar praktijk: integraal werken met risicojeugd loopt van 2020 tot 2024. In deze tijd worden onder andere wetenschappelijke artikelen, praktijk gerichte factsheets en rapporten. De producten die tot nu toe zijn opgeleverd zijn te vinden op deze pagina.