Waarom moeilijk doen als het samen kan? – Systeemgericht werken

Het is alom bekend dat een geslaagde gezinsbehandelingen kan helpen het recidiverisico bij jongeren te verlagen. Bestaande gezinsbehandelingen waren echter vooral gericht op de ambulante zorg, terwijl ook jongeren in de residentiële zorg (Justitiële jeugdinrichtingen, JeugdzorgPlus) baat kunnen hebben bij een behandeling die gericht is op het gezin. Daarom is enkele jaren geleden de methodiek ‘gezinsgericht werken’ ontwikkeld voor toepassing binnen de residentiële zorg. Deze pilot richt zich op het implementatievraagstuk: hoe kan deze werkwijze geïmplementeerd worden in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI) op een manier die leidt tot duurzame borging van de werkwijze? Recent onderzoek heeft laten zien dat niet alleen gezinsleden, maar ook het betrekken van belangrijke anderen buiten het gezin een positieve invloed kan hebben op het leven van de jongere en het recidiverisico. Daarom wordt in het huidig project de werkwijze uitgebreid naar ‘systeemgericht werken’.

Het project

Ten behoeve van succesvolle implementatie en borging is in dit project gekozen om te werken middels ‘actie-onderzoek’. Vanuit deze visie is er eveneens voor gekozen om bij aanvang van het project de eindproducten nog niet vast te stellen, maar deze bottom-up te laten ontstaan. Op deze wijze wordt er voor gezorgd dat het project zo goed mogelijk kan aansluiten bij de praktijk om daarmee de kans op succesvolle implementatie en borging te vergroten.

Allereerst wordt geïnventariseerd bij de medewerkers van de JJI in welke mate er uitvoer gegeven wordt aan de eerder geïmplementeerde werkwijze ‘gezinsgericht werken’, welke kennis men bezit met betrekking tot deze werkwijze en waar de behoeften liggen als het gaat om het uitvoeren van deze werkwijze. Deze inventarisatie heeft tevens tot doel het belang van gezins-/systeemgericht werken weer onder de aandacht te brengen van de medewerkers. Op basis van deze inventarisatie wordt vervolgens in samenwerking met Stichting Jeugdinterventies (SJI) de training ‘systeemgericht werken’ vormgegeven én worden ideeën gegenereerd voor de borging hiervan. Na de training worden de teams van medewerkers gevraagd om samen met het projectteam een borgingsplan te schrijven. Gedurende zes maanden wordt de borging gemonitord en indien nodig bijgestuurd aangestuurd. De beoogde opleverdatum is 1 november 2022.

Resultaten

Dit project zal een training ‘systeemgericht werken’ voortbrengen en een methode om deze werkwijze te borgen. Deze training en de kennis met betrekking tot implementatie/borging kan vervolgens gebruikt worden door andere instellingen voor residentiële jeugdzorg.