Sanne Pronk (dr.)
Programmaleider AWRJ

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Als programmaleider heb ik de dagelijkse leiding over de AWRJ en zorg ik ervoor dat alles loopt. Ik zorg voor samenhang tussen de projecten, verbinding tussen de partners en faciliteer het samen onderzoeken, leren en ontwikkelen.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ? 

Omdat ik sterk geloof in de meerwaarde van het bijeenbrengen van verschillende perspectieven. Door onderzoek, praktijk, ervaringskennis en beleid te verbinden leren we steeds beter wat werkt voor deze doelgroep en hoe dit in te zetten. Dat vind ik juist voor deze doelgroep zo belangrijk omdat de complexiteit van wat er speelt vraagt om verschillende expertises te combineren en gezamenlijk op te trekken.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ? 

Het domeinoverstijgend benutten en écht laten landen van de kennis die we opdoen binnen de werkplaats vind ik een uitdaging. Dit vraagt tijd, aandacht en soms even stilstaan om daarna stappen te kunnen maken. Dat is soms lastig binnen de hectiek van alle dag. Hierbij helpt het wel dat iedereen zo gedreven is om de zorg en het onderwijs voor deze jongeren steeds te blijven verbeteren.