Soraya Beumer
Directeur bestuurder van Forensisch Centrum Teylingereind

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Als lid van het bestuur van de werkplaats draag ik bij aan het bepalen van de focus van onze werkplaats. Dan gaat het om vragen als: waar zitten wensen voor ontwikkeling rondom onze doelgroep? Welke kansen zien we om via samenwerking meer kennis te vergaren en inzichten te bundelen voor het werken met onze jongeren? Wat kunnen we leren van elkaar? Hoe kunnen we aandacht vragen voor wat er nodig is bij degenen die besluiten nemen over ons werk?

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ? 

Ik geloof in het belang van goede samenwerking van wetenschap en praktijk bij het verbeteren van de kwaliteit van het werk met de doelgroep van de AWRJ. We hebben elkaar nodig om met de goede onderwerpen op de goede manier bezig te zijn.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ? 

Samen blijven optrekken in een tijd dat de uitvoeringspraktijk onder druk staat van een aantal flinke, weerbarstige problemen.