Xavérie Mulder Coppens
Beleidsadviseur jeugd gemeente Den Haag

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Ik ben vanuit de gemeente Den Haag betrokken, omdat ik het dossier jeugdreclassering en jeugdcriminaliteit in mijn portefeuille heb en betrokkenheid ben bij het dossier gesloten jeugdhulp.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Ik vind het belangrijk om inhoudelijk goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen zodat we beleid maken wat goed aansluit bij de dagelijkse praktijk, die onderhevig is aan verandering.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

Op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen en projecten, dit te stroomlijnen en deze kennis te laten landen in de praktijk bij uitvoerende professionals.