Arne Popma (prof., dr.)

Hoogleraar en afdelingshoofd afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg Amsterdam UMC en verbonden aan Levvel

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Binnen de AWRJ houd ik me bezig met wetenschappelijk onderzoek en zorgverbetering. Daarnaast probeer ik aan beleidstafels ook aan pleitbezorging voor onze doelgroep te doen.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ? 

We kunnen nog veel vooruitgang boeken bij het samen met jongeren werken aan effectievere preventie en behandeling die aansluit bij hun behoeftes. Juist door langdurig samen op te trekken met jongeren, ouders, professionals, wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers komen we steeds een stap verder. 

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ? 

Wat ik het mooie vind, is dat we als AWRJ heel principieel voor de beste en meest rechtvaardige bejegening en behandeling van onze jongeren staan. Daarbij is het niet makkelijk steeds elkaar te blijven vasthouden in een krachtenveld van maatschappelijke en politieke polarisatie, concurrentie door marktwerking en grillige beleidsvoering. Ik ben er trots op dat we dat toch steeds weer, soms met vallen en opstaan, weten vol te houden.