Isabeth Mijnarends (dr., mr.)
Afdelingshoofd Beleid & Strategie bij het parket Oost Nederland

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Binnen de AWRJ houd ik me voornamelijk bezig met het ontwikkelen, bewaken en monitoren van de verbinding met de rechtspraktijk. Daarbij kun je behalve OM en ZM ook denken aan partners als de raad voor de kinderbescherming en de drie Reclassering Organisaties.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ? 

Ik vind het belangrijk om me hiervoor in te zetten, omdat de kruisbestuiving tussen wetenschap en de rechtspraktijk hoog in het vaandel heb. Door de academische wereld en de praktijk telkens op elkaar af te stemmen, kun je optimaal ten dienste staan aan het verbeteren van de positie van jongeren. Natuurlijk zijn daar ook uitdagingen en valkuilen zoals het verstaan van elkaars taal, verschillende werktempo’s en belangen maar via de AWRJ kunnen we die zeker aan!

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ? 

De grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat de academische wereld en de praktijk in het zelfde tempo lopen.