Karin Nijhof (dr.)
Senior onderzoeker AWRJ en Pluryn

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Mijn onderzoek richt zich op de behandeling en monitoring van complexe problematiek, zowel gerichte (technologische) interventies als de vormgeving van de hulp aan deze jongeren. Binnen de AWRJ houd ik me bezig met de ontwikkeling van kleinschaligheid en het stoppen met gedwongen afzonderen. Daarnaast ben ik projectleider voor de ontwikkeling van de StroomOP Monitor. De StroomOP Monitor bestaat uit een dashboard en een panelapp waarmee we de voortgang op de doelen van het actieplan ‘Best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ monitoren vanuit zowel kwantitatieve cijfers als het belevingsaspect van jongeren, ouders en professionals.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Het idee van een academische werkplaats spreekt mij erg aan vanwege de brugfunctie tussen wetenschap en praktijk, en het interactieve en lerende proces dat we hierdoor met elkaar inrichten. Er is een inspirerende samenwerking en kennisuitwisseling tussen wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis. De praktijk is voedend voor het onderzoek dat gedaan wordt en vormt altijd onderdeel van het onderzoek. Onderzoek sluit hierdoor nauw aan bij de behoeften en vragen die er in de praktijk leven en de kans op succesvolle implementatie van onderzoek is daarmee groot.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

Ik denk dat de grootste uitdaging is, en zal blijven, om alle stakeholders betrokken en verbonden te laten zijn en voelen in een veld waar de dagelijkse hectiek en urgente ontwikkelingen snel de overhand nemen, en met elkaar de ruimte en rust te nemen om te leren en verbeteren.