Mirjam van den Nieuwenhuijzen
Raad van bestuur Pluryn

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Ik ben lid van de stuurgroep. En Pluryn is penvoerder van de AWRJ.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ?

Juist voor de meest kwetsbare jongeren in Nederland is het belangrijk om praktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar te verbinden. De academische werkplaats is daarvoor een mooie plek. Door vanuit verschillende perspectieven met elkaar te leren, te reflecteren en kennis te delen dragen we bij aan passende zorg voor deze groep jongeren die de best mogelijke zorg verdient.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ?

In onze onderlinge samenwerking ontwikkelen we veel waardevolle kennis. Kennis die het verschil kan maken in de dagelijkse praktijk. Toch blijkt het niet altijd makkelijk om deze kennis over te brengen naar de medewerkers die elke dag bezig zijn om jongeren te ondersteunen. Het versterken van die verbinding zie ik als de grootste uitdaging voor de AWRJ.