Regionaal Leernetwerk Utrecht

Iedereen wil dat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk opgroeien en zo nodig passende hulp krijgen. Maar het kan altijd beter. Hoe kun je als professional in het jeugddomein meer van elkaar (blijven) leren? Het ‘Regionaal Leernetwerk Utrecht Leren voor de Toekomst’ bestaat uit professionals, praktijkorganisaties, docenten, onderwijsinstellingen (hbo, universitair, post-master), ervaringsdeskundigen, jongeren, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers in de regio Utrecht. Ze signaleren actuele, relevante thema’s en verzamelen kennis die relevant is voor onderlinge uitwisseling en deskundigheidsbevordering binnen het brede jeugddomein.

Het project

Via gesprekken tussen docenten, professionals en studenten en via onderzoeksprojecten van onder meer de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ), regionale kenniswerkplaatsen jeugd Utrecht stad (KJUS) en Gezin Centraal wordt kennis uitgewisseld op verschillende thema’s. Deze thema’s worden gekozen aan de hand van vragen die op dit moment leven in de praktijk. Een selectie van onderwerpen is uitgewerkt in verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten. Zo is er bijvoorbeeld een reflectiewijzer ontwikkeld die professionals, docenten en studenten ondersteunt bij reflecteren op hun werk. Ook worden er oogstdialogen georganiseerd, waarin kennis uit onderzoek wordt besproken en vertaald in praktische toepassingen bijvoorbeeld voor gebruik in het onderwijs. Docenten, studenten en praktijkprofessionals worden op deze manier beter uitgerust om bij te dragen aan een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat en effectieve hulp op maat voor jongeren en hun gezinnen. Alle werkvormen die ontwikkeld zijn in het regionaal leernetwerk zijn verzameld op één website (zie resultaten).

Resultaten

Het Regionaal Leernetwerk organiseert oogstdialogen waar de laatste kennis wordt uitgewisseld en vertaald naar praktijk en onderwijs. Daarnaast zijn alle werkvormen die in het Leernetwerk zijn ontwikkeld gebundeld op de website lerendjeugddomein.nl. Zo kun je je perspectief verruimen door te ‘Gluren bij de buren’ of mee te doen met intervisie buiten je bubbel. Ook voorbeelden als de Reflectiewijzer zijn te vinden op de website.. De werkvormen zijn bedoeld voor zowel professionals, als voor docenten, ouders en jongeren én onderzoekers.