Robert Vermeieren

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, hoofd subafdeling LUMC Curium; hoofdonderzoek Youz, Parnassia Groep

Waar houd je je mee bezig binnen de AWRJ?

Ik ben vooral begaan met jongeren met heel complexe problematiek, zowel wat betreft mentaal functioneren als wat betreft gedrag. Het betreft jongeren die geen aansluiting vinden, waardoor hun toekomst bedreigd is.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de AWRJ? 

Voor de groep waar ik me mee bezig houdt. Ons streven moet zijn om deze jongeren eerder te herkennen, zodat we vroeger aan de slag kunnen. En we moeten nieuwe manieren vinden om ze een toekomst te geven, zoals bijvoorbeeld door het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de AWRJ? 

Zorgen dat we voldoende mogelijkheden en middelen hebben om onze mooie doelen waar te maken.