veilig voelen

Projecten

Veilig voelen veilig zijn

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving, zeker als een kind noodgedwongen onder verantwoordelijkheid